היום מציינים 800 שנה למגנה כרטה ליברטטום (לטינית: Magna Carta Libertatum; מילולית: כתב הזכויות הגדול של החירויות) היא כתב הזכויות שהעניק בעל כורחו ג'ון, מלך אנגליה, לברוניו ב-15 ביוני 1215, בעקבות איומם לצאת במרד גלוי נגדו אם לא יגדיל את זכויותיהם וסמכויותיהם. מסמך זה הגביל את סמכויות הכתר ונחשב לראשית המשפט החוקתי האנגלי. מרגע שמלך חותם על חוזה מול נתיניו הם הופכים מנתינים לאזרחים. אי מימוש תנאי החוזה יגרום לאבדן זכויות המלך, כפי שהדבר נכון לגבי זכויות הברונים והלורדים. כלומר – מלך על-תנאי: אם לא ימלא את חובותיו, יאבד את מלוכתו.

המסמך מהווה נקודת ציון היסטורית חשובה בהכרה בזכויות הפרט ומגבלות השלטון.

תמונה: גרסה משנת 1225 של המגנה כרטה, וקיפדיה.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%94

תגובות