10171791_660738700657928_2251058234674757001_n.jpg

היום ה-1 במאי יצאנו חברי התנועה הליברלית החדשה לכיכר רבין להפגין ולהזכיר את פשעי הקומוניזם והתכנון המרכזי. 100,000,000 .זו ההערכה "האופטימית" לכמות האנשים שמשטרים קמוניסטיים ברחבי העולם רצחו. בין אם בכדור בראש, בגירוש לגולאגים, בעינויים קשים במרתפים חשוכים או ביצירת מחסור עצום במוצרי יסוד – בין אם בכוונה תחילה ובין אם עקב "תוצאת לוואי" של "חלוקת העושר מחדש". ב-1 במאי, מול אלו המפגינים למען רוצחי העמים השפלים ביותר בהיסטוריה – באנו אנו – והעלנו על נס את זכרם של עשרות המיליונים, שכל חטאם היה שחיו תחת דגלים אדומים וסבלו ממגפה נוראית – המגפה האדומה.

תמונות מהאירוע

{"file":"/may1st2014","place":"user:433"}

תגובות