היום בערוץ 1 התראיין בועז ארד ממיסדי התנועה בנושא הגישה המוטעית של מדינת ישראל והפגיעה הכלכלית והמוסרית הנובעת מרדיפת משתמשי הקנביס. בתכנית דנו בנתונים אותם מציג מכון ירושלים לחקר שווקים המלמדים כי מדובר בשוק של 2.47 מיליארד ש"ח שיכול היה להוביל להגדלת השגשוג הכלכלי מצד אחד ומצד שני בעומס מיותר והוצאות על מערכת המשפט כאשר מעל 5% מהתיקים הפליליים נוגעים בנושא.
מוזמנים לעיין בדוחו"ת מכון ירושלים לחקר שווקים בנושא:
http://www.jimsisrael.org/individual-freedom

תגובות