הידעתם שעלות העמידה בדרישות מס ההכנסה המוטלת על אזרחי ישראל מגיעה עד כדי 50% מעלות המס המשולם? מדובר בסכום נוסף על חבות המס, המשולם על ידי האזרח.
לדוגמא: עסק שחבות המס שלו היא 1,000,000 ש"ח, יוציא 500,000 ש"ח *נוספים* על רואי חשבון ויועצי מס, רק בכדי להבין מהי חבות המס שלו. בפועל עלות המיסוי של אותו עסק תגיע לכדי 1,500,000 ש"ח.

על פי מחקר שנערך על ידי רשויות המס בישראל ב-1998, שנה שבה הכנסות מס הכנסה עמדו על 64 מיליארד ש"ח, עלויות נטל הציות (compliance cost) למס ההכנסה עמדו על 31.5 מיליארד ש"ח.

הפתרון הוא מס שטוח שיכול להוביל להורדת נטל עצומה וחיסכון של עד ל-50% מכלל המיסים הנגבים כמס הכנסה. בשנת 2009 עמד סכום מיסי ההכנסה על מעל ל73 מיליארד ש"ח.

*עלות נטל המס היא העלות של כלל העסקים במשק (רואי חשבון, עו"ד למיסוי, יועצי מס ומנהלי חשבונות) המועסקים/נשכרים בכדי *להבין* את חבות המס של העסק. הסכום כמובן לא כולל את חבות המס עצמה.

http://www.mifellows.org/research/HEB_F/17-HB-F.pdf
מעל: קישור למחקר המלא של שחר שלוש, על מס שטוח. בעמ' 6, 7, יש סיכום וריכוז של נתונים ממחקרו של אורעד.

מס ההכנסה מהווה כ-83% מסך המיסים הישירים הנגבים על ידי מדינת ישראל. ובשנת 2009 נגבו מעל 72 מיליארד ש"ח בתשלומי מס הכנסה.
מקור: http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02909.pdf

תגובות