1459205_595403157163424_1373722627_n.jpg

ביום ראשון ה8.12 אנחנו נמשיך בסדרת מפגשי פילוסופיה על הבר בפאב הגילדה, והפעם ד"ר אמיר שני יגיע אלינו וידבר על לגליזציה של סמים, זנות והימורים

כל ניסיון שהוא ללגליזציה של "עבירות ללא קורבנות", כגון זנות, סמים והימורים, נמצא במרכז וויכוחים אתיים ופוליטיים. עמדות אתיות לגבי לגליזציה של "עבירות ללא קורבנות" נוטות לחצות קווי מחלוקת פוליטיים מסורתיים, כאשר גם התומכים בלגליזציה וגם המתנגדים לה מצויים לכל רוחב הקשת הפוליטית.
הרצאה זאת מציגה בדיקה אתית כוללת הבוחנת שאלות יסוד מוסריות שקשורות בזנות, סמים והימורים, תוך בחינה של שתי אידיאולוגיות אתיות הבולטות בשוני שביניהן: האחת היא אתיקה של הקרבה, אשר קובעת כי מטרתה של מדיניות ציבורית היא קידום "טובת החברה" או "רווחת הכלל". לעומתה, אתיקה של סובלנות תומכת בעליונות "זכויותיו של פרט" על כל אינטרס קולקטיבי אחר. בהרצאה יוצגו כמה מן הטענות האתיות הבולטות נגד לגליזציה של "עבירות ללא קורבנות", תוך הערכת חוזקתן ודיוקן.
השאלה הבסיסית שתלווה אותנו לאורך ההרצאה היא: מה הוא טבעה ורמתה הראויה של השליטה שיש לחברה על הפרטים המרכיבים אותה?

ד"ר אמיר שני הוא מרצה באוניברסיטת בן גוריון ( קמפוס אילת) וחבר בפורום הרעיוני של התנועה הליברלית החדשה.

ההרצאה תתחיל ההרצאה תתחיל ב 20:00, פתיחת שערים 19:30
הכניסה חופשית!
לפרטים והזמנת מקומות –
03-5603588
גילדה בר, אחד העם 64 ת"א

האירוע בפייסבוק

תגובות