22-RK3c4e5Jsu.jpg

ביום שלישי ה-1 במאי בשעה 18:30 נצא לכיכר רבין להפגין ולהזכיר את פשעי הקומוניזם והתכנון המרכזי. 100,000,000 .זו ההערכה "האופטימית" לכמות האנשים שמשטרים קמוניסטיים ברחבי העולם רצחו.בין אם בכדור בראש, בגירוש לגולאגים, בעינויים קשים במרתפים חשוכים או ביצירת מחסור עצום במוצרי יסוד – בין אם בכוונה תחילה ובין אם עקב "תוצאת לוואי" של "חלוקת העושר מחדש".ב-1 במאי, מול אלו המפגינים למען רוצחי העמים השפלים ביותר בהיסטוריה – נבוא אנחנו – ונעלה על נס את זכרם של עשרות המיליונים, שכל חטאם היה שחיו תחת דגלים אדומים וסבלו ממגפה נוראית – המגפה האדומה.

100,000,000 .
זו ההערכה "האופטימית" לכמות האנשים שמשטרים קמוניסטיים ברחבי העולם רצחו.
בין אם בכדור בראש, בגירוש לגולאגים, בעינויים קשים במרתפים חשוכים או ביצירת מחסור עצום במוצרי יסוד – בין אם בכוונה תחילה ובין אם עקב "תוצאת לוואי" של "חלוקת העושר מחדש".

ב-1 במאי, מול אלו המפגינים למען רוצחי העמים השפלים ביותר בהיסטוריה – נבוא אנחנו –  ונעלה על נס את זכרם של עשרות המיליונים, שכל חטאם היה שחיו תחת דגלים אדומים וסבלו ממגפה נוראית – המגפה האדומה.

 http://www.kav.org.il/100994/b1043

 

 

הרשמה ולוגיסטיקה כאן

לקריאת הסיקור במעריב NRG

תגובות