הזוכה השבוע בפינת הצעת החוק המיותרת היא הצעת חוק להגבלת פרסום של תכשירים ללא מרשם. היא מוגשת ע"י מספר חברי כנסת מהקואליציה (בראשם יגאל גואטה מש"ס) ואילן גילאון ממרצ.
בדברי ההסבר של החוק מנסים להסביר למה יש צורך בהגבלה כה חמורה של חופש הביטוי וחופש העיסוק, אך לא באמת מצליחים. יש שם דברים כלליים לגבי הסכנות בצריכת תרופות, ושצריך להגביר את מודעות הציבור לכך. אין שם הוכחה שזו בעייה נפוצה ואקוטית שדורשת כפייה ממשלתית. בכל אופן, הצעת החוק הזו לא תתרום כלל להגברת מודעות הציבור לסכנות של שימוש בתרופות.
הצעת החוק מציעה לאסור לגמרי על פרסום בשלטי חוצות ובעוד מספר דרכים. באופנים המותרים לפרסום, צריך אישור מהמנהל לגבי כל פרסום. כמו כן, הצעת החוק קובעת את הנוסח המדויק של הפרסומת.
בנוסף לעוול המוסרי של הגבלת חופש הביטוי והעיסוק, החוק לא יפתור שום בעייה קיימת ורק יגרום לבעיות חדשות.
הדרישה לאישור פקידותי לכל פרסומת תגרום לסרבול בירוקרטי שיתיש את המתחרים החלשים ויעזור לחברות החזקות והמקושרות ליצור מונופול. זה גם פתח לשחיתות גדולה מול הפקידים.
אנחנו רוצים להזכיר למחוקקים שהאזרחים אינם טפשים שזקוקים למחוקק רחום שיגביל אותם מלראות פרסומות שלדעת המחוקק לא ראויות. תשחררו!

איילת שקד
צדק חברתי – חדר המצב
שוק חופשי
חקיקה

גרפיקה: Eran Ron

תגובות