b2ap3_thumbnail_20130623-170825.jpg

הויכוח על ייצוא הגז הינו עוד שלב בצמצום זכויות הקניין של היזמים בשותפויות הקידוחים. לפניכם הקלטת עימות בין בועז ארד, מנהל מרכז איין ראנד וממקימי התנועה הליברלית החדשה ואורי בן דוב מפעיל המאבק נגד ייצוא הגז בתכניתם של הראל סגל ואבישי עברי ברדיו גלי ישראל 23 ביוני 2013

 

תגובות