998494_646635438734921_7516237567622659748_n.jpg


המלחמה בקנאביס גובה מחירים כבדים וכואבים ברחבי העולם, ועצוב להיווכח שמדינת ישראל אימצה אף היא בחום מדיניות של פיקוח ואכיפה דרקונית נגד שימוש בקנאביס. 


למעלה מ-18 אלף תיקים פליליים נפתחים מדי שנה בגין עבירות הקשורות בקנאביס – כ-70% אחוזים מהם בגין החזק
ה לשימוש עצמי. הנזקים הכלכליים של המלחמה בקנאביס למשק הישראלי הם עצומים ומוערכים במיליארדי שקלים, כולל הפסדים בהכנסות ממסים, השקעה במשאבי אכיפה פלילית ואובדן מימוש פוטנציאל ההשתכרות של אזרחים שנתפסו משתמשים בקנאביס.

אבל אין ספק שהעוול האמיתי שגורמת המלחמה בקנאביס היא בפגיעה הבלתי-נתפסת בחירויות אזרחיות. מדי שנה אלפי אזרחים נרדפים, נעצרים ונכלאים בשל שימוש בקנאביס, למרות שלא פגעו באיש. 

הגיעה סוף כל סוף השעה להבין: אין זה מתפקידה של מדינה להגן על אזרחיה נגד רצונם, גם אם רשויות החוק סבורים כי מדובר בהרגלים בלתי-רצויים. כל ניסיון לעשות כן ינחל כישלון חרוץ תוך פגיעה קשה בחירויות אזרחיות. חברה חופשית מאפשרת לפרט לקבל החלטות אוטונומיות על גופו ונפשו, גם אם מדובר בבחירות שנראות מגונות בעיני פוליטיקאים.

 

 

תגובות