הבוקר צעדנו עוד צעד לחיזוק החירות במדינת ישראל. תודות לעו"ד Jonathan Klinger, למר זאב גולן מ Jerusalem Institute for Market Studies מכון ירושלים לחקר שווקים התנועה לזכויות דיגיטליות לפרופ, Karine Nahon (שתופיע בכנס החירות הקרוב) ולתורמים הרבים שהתגייסו למבצע מימון ההמונים המוצלח שאיפשר את העתירה.

תגובות