לאחרונה דיווחנו כי עלה ירוק – הרשימה הליברלית אמצה מצע ליברלי למדיי והציבה את ירון לרמן, אחד מחמשת מייסדי התנועה הליברלית החדשה, בראש רשימתה. אנחנו קוראים למפלגות נוספות לאמץ מצע ליברלי או למצער סעיפים ליברלים במצעם. אנחנו מעודדים את חברינו לקחת חלק בדמוקרטיה הישראלית בכל המפלגות הקיימות. אי אפשר להפקיר את הזירה למתנגדינו. אנחנו מאחלים לירון לרמן הצלחה רבה בכל אשר יפנה. 
 
נשוב ונדגיש כי אין קשר בין התנועה הליברלית החדשה למפלגת עלה ירוק או הרשימה שהיא הגישה לכנסת. הרשימה הזו נקבעה על ידי הנהלת עלה ירוק, בו התל"ח לא חברה ועליו אין לה כל השפעה או רצון להשפיע. לא רק שהתל"ח לא הייתה מעורבת בקביעת הרשימה, אין לנו כל מעורבות בקמפיין עלה ירוק – הרשימה הליברלית. בוודאי שלא מדובר על "איחוד" עם התנועה הליברלית החדשה, ובוודאי שלא מדובר על "ריצה משותפת". פרט לירון לרמן, אף אחד מבעלי התפקידים האחרים בתנועה לא משובץ ברשימה. גם אם ליברלים ברשימה מסכימים עם דרכנו או חלקה הרי שאין קשר מעבר לכך. ייתכן ודיווחים מסוימים בתקשורת היו מוטעים, למרבה הצער המילה "ליברלית" אינה נפוצה דייה כיום בשמותיהם של ארגונים הפועלים בתחום הפוליטי. נקווה כי הבהרה הזו תפיג את הערפל ותבהיר את הנושא.
 
נקנח בברכת 'מי ייתן ומערכת הבחירות הקרובה תניב תוצאות גרועות פחות ממערכות הבחירות שקדמו לה'.

תגובות

#_lt#div#_gt# #_lt#a target="_parent" href="http#_sc#//liberal.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=445628"#_gt#לאחרונה דיווחנו#_lt#/a#_gt# כי עלה ירוק – הרשימה הליברלית אמצה מצע ליברלי למדיי והציבה את ירון לרמן, אחד מחמשת מייסדי התנועה הליברלית החדשה, בראש רשימתה. אנחנו קוראים למפלגות נוספות לאמץ מצע ליברלי או למצער סעיפים ליברלים במצעם. אנחנו מעודדים את חברינו לקחת חלק בדמוקרטיה הישראלית בכל המפלגות הקיימות. אי אפשר להפקיר את הזירה למתנגדינו. אנחנו מאחלים לירון לרמן הצלחה רבה בכל אשר יפנה. #_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt#נשוב ונדגיש כי אין קשר בין התנועה הליברלית החדשה למפלגת עלה ירוק או הרשימה שהיא הגישה לכנסת. הרשימה הזו נקבעה על ידי הנהלת עלה ירוק, בו התל"ח לא חברה ועליו אין לה כל השפעה או רצון להשפיע. לא רק שהתל"ח לא הייתה מעורבת בקביעת הרשימה, אין לנו כל מעורבות בקמפיין עלה ירוק – הרשימה הליברלית. #_lt#u#_gt#בוודאי שלא מדובר על "איחוד" עם התנועה הליברלית החדשה, ובוודאי שלא מדובר על "ריצה משותפת"#_lt#/u#_gt#. פרט לירון לרמן, אף אחד מבעלי התפקידים האחרים בתנועה לא משובץ ברשימה. גם אם ליברלים ברשימה מסכימים עם דרכנו או חלקה הרי שאין קשר מעבר לכך. ייתכן ודיווחים מסוימים בתקשורת היו מוטעים, למרבה הצער המילה "ליברלית" אינה נפוצה דייה כיום בשמותיהם של ארגונים הפועלים בתחום הפוליטי. נקווה כי הבהרה הזו תפיג את הערפל ותבהיר את הנושא.#_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt#נקנח בברכת 'מי ייתן ומערכת הבחירות הקרובה תניב תוצאות גרועות פחות ממערכות הבחירות שקדמו לה'.#_lt#/div#_gt#

תגובות

#_lt#div#_gt# #_lt#a target="_parent" href="http#_sc#//liberal.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=445628"#_gt#לאחרונה דיווחנו#_lt#/a#_gt# כי עלה ירוק – הרשימה הליברלית אמצה מצע ליברלי למדיי והציבה את ירון לרמן, אחד מחמשת מייסדי התנועה הליברלית החדשה, בראש רשימתה. אנחנו קוראים למפלגות נוספות לאמץ מצע ליברלי או למצער סעיפים ליברלים במצעם. אנחנו מעודדים את חברינו לקחת חלק בדמוקרטיה הישראלית בכל המפלגות הקיימות. אי אפשר להפקיר את הזירה למתנגדינו. אנחנו מאחלים לירון לרמן הצלחה רבה בכל אשר יפנה. #_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt#נשוב ונדגיש כי אין קשר בין התנועה הליברלית החדשה למפלגת עלה ירוק או הרשימה שהיא הגישה לכנסת. הרשימה הזו נקבעה על ידי הנהלת עלה ירוק, בו התל"ח לא חברה ועליו אין לה כל השפעה או רצון להשפיע. לא רק שהתל"ח לא הייתה מעורבת בקביעת הרשימה, אין לנו כל מעורבות בקמפיין עלה ירוק – הרשימה הליברלית. #_lt#u#_gt#בוודאי שלא מדובר על "איחוד" עם התנועה הליברלית החדשה, ובוודאי שלא מדובר על "ריצה משותפת"#_lt#/u#_gt#. פרט לירון לרמן, אף אחד מבעלי התפקידים האחרים בתנועה לא משובץ ברשימה. גם אם ליברלים ברשימה מסכימים עם דרכנו או חלקה הרי שאין קשר מעבר לכך. ייתכן ודיווחים מסוימים בתקשורת היו מוטעים, למרבה הצער המילה "ליברלית" אינה נפוצה דייה כיום בשמותיהם של ארגונים הפועלים בתחום הפוליטי. נקווה כי הבהרה הזו תפיג את הערפל ותבהיר את הנושא.#_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt#נקנח בברכת 'מי ייתן ומערכת הבחירות הקרובה תניב תוצאות גרועות פחות ממערכות הבחירות שקדמו לה'.#_lt#/div#_gt#

תגובות

#_lt#div#_gt# #_lt#a target="_parent" href="http#_sc#//liberal.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=445628"#_gt#לאחרונה דיווחנו#_lt#/a#_gt# כי עלה ירוק – הרשימה הליברלית אמצה מצע ליברלי למדיי והציבה את ירון לרמן, אחד מחמשת מייסדי התנועה הליברלית החדשה, בראש רשימתה. אנחנו קוראים למפלגות נוספות לאמץ מצע ליברלי או למצער סעיפים ליברלים במצעם. אנחנו מעודדים את חברינו לקחת חלק בדמוקרטיה הישראלית בכל המפלגות הקיימות. אי אפשר להפקיר את הזירה למתנגדינו. אנחנו מאחלים לירון לרמן הצלחה רבה בכל אשר יפנה. #_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt#נשוב ונדגיש כי אין קשר בין התנועה הליברלית החדשה למפלגת עלה ירוק או הרשימה שהיא הגישה לכנסת. הרשימה הזו נקבעה על ידי הנהלת עלה ירוק, בו התל"ח לא חברה ועליו אין לה כל השפעה או רצון להשפיע. לא רק שהתל"ח לא הייתה מעורבת בקביעת הרשימה, אין לנו כל מעורבות בקמפיין עלה ירוק – הרשימה הליברלית. #_lt#u#_gt#בוודאי שלא מדובר על "איחוד" עם התנועה הליברלית החדשה, ובוודאי שלא מדובר על "ריצה משותפת"#_lt#/u#_gt#. פרט לירון לרמן, אף אחד מבעלי התפקידים האחרים בתנועה לא משובץ ברשימה. גם אם ליברלים ברשימה מסכימים עם דרכנו או חלקה הרי שאין קשר מעבר לכך. ייתכן ודיווחים מסוימים בתקשורת היו מוטעים, למרבה הצער המילה "ליברלית" אינה נפוצה דייה כיום בשמותיהם של ארגונים הפועלים בתחום הפוליטי. נקווה כי הבהרה הזו תפיג את הערפל ותבהיר את הנושא.#_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt##_lt#br#_gt##_lt#/div#_gt##_lt#div#_gt#נקנח בברכת 'מי ייתן ומערכת הבחירות הקרובה תניב תוצאות גרועות פחות ממערכות הבחירות שקדמו לה'.#_lt#/div#_gt#

תגובות