האסכולה האוסטרית בכלכלה ידועה בגישתה הייחודית לחקר הכלכלה, גישה המתיישבת עם רדיפה חסרת פשרות למען זכויות הפרט וזכויות הקניין.
מוזמנים להרצאה המצורפת שתתקיים ביום ראשון, במסגרת תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטת ת"א.

Libertau ליברטאו – התא הליברלי של אוניברסיטת תל אביב

תגובות