האם העוני בישראל חמור יותר מאשר במקסיקו?

"עוני" הוא מושג חמקמק, ולכן מטבע הדברים אנו אומדים אותו בצורות שונות. התרשים משמאל למשל מציג את שיעור הנשאלים מכל מדינה שחסרו לפחות פעם אחת את הכסף הדרוש לקניית מזון לעצמם או למשפחתם במהלך השנה האחרונה. זהו מדד המפרש עוני כמחסור מסויים בנגישות למזון, כאשר מדדים אחרים בודקים בצורה משכנעת יותר או פחות נגישות לשירותי בריאות, קורת גג, חשמל וכו'.
"מדד העוני היחסי" לעומתם, אומד בכל מדינה את שיעור האוכלוסיה שמשתכר פחות מחצי מהמשכורת החציונית, ובו ישראל ממוקמת ראשונה. אולם מדד כזה אינו בודק את תופעת המחסור אלא את פערי ההכנסה במדינה. הוא מגדיר עוני ביחס לזולת ולכן זהו 'מדד הקנאה'. שימו לב: גם אם מחצית מהישראלים היו מיליארדרים והמחצית השניה היו מיליונרים, עדיין חלק מהמיליונרים היו נחשבים "עניים" לפי מדד העוני היחסי.
כולנו עשויים להשוות את עצמנו לזולת מעת לעת, אבל אל תתנו לאינטרסים פוליטיים שונים ומשונים להשפיע על על התפיסה שלכם לגבי מהו עוני, ומהם מדדים הנכונים לרמת השגשוג והרווחה במדינה.

תגובות