-2.jpg

"בניגוד לאינטלקטואלים רבים אחרים, מיזס מעולם לא נתן לנסיבות להכריע את רוחו. באקלים האקדמי והפוליטי הקשה ביותר בווינה, בז'נבה ובארה"ב, דבק מיזס בעמדותיו ולא התפשר, גם כשהיה יכול לקבל כיבודים רבים תמורת מיתון והגמשה של עמדותיו או ביקורתו. עמידתו האיתנה, לצד הישגיו האינטלקטואליים המרשימים, הפכו אותו לסמל בתנועה הליברטריאנית, בארה"ב וברחבי העולם."
המאמר המלא באתר מידה

תגובות