ד"ר אמיר שני, חבר הפורום הרעיוני של התנועה הליברלית מתאר את המחקרים האחרונים על השפעות הליגליזציה של קנביס בארה"ב. המסקנות: רוב מהומה על לא מאומה.
החוקרים מסיימים את הדו"ח במסקנה כי עד כה הנתונים הקיימים מספקים תמיכה מועטה אם בכלל לטענות הבומבסטיות שנשמעו הן על ידי תומכי הלגליזציה והן על ידי מתנגדיה. לאחר מיסודה, המריחואנה הופכת להיות אלמנט נוסף בהרגלי הפנאי של תושבים רבים, אך אין מדובר בבשורה דרמאטית לפיתוחה הכלכלי של מדינה, מצד אחד, או בקטסטרופה רוויית סכנות מהעבר השני. התייחסות בוגרת ושקולה – מבוססת נתונים – של סוגיית הלגליזציה מחייבת הכרה בכך שעד כה הדיון בנושא אופיין בהפרזות משני צדי המתרס, וכי השפעות הלגליזציה על האוכלוסייה המקומית וסביבתה מתונות בהרבה מששוער .
למאמר:
http://www.canna.co.il/%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%91%D7%A9-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%95/

תגובות