ד"ר אמיר שני, חבר הפורום הרעיוני של התנועה, כותב באתר מידה על נושא הנשק האישי. היום התלוננה Tamar Zandberg תמר זנדברג בשידור כי הדרישות להקלות מהוות "הפרטה" של נושא הנשק והבטחון וכי נשק אישי בידי אזרחים מוביל ליותר קורבנות מאשר מציל קורבנות… אנו מזמנים את חה"כ זנדברג להכיר את הנושא והנה מאמר טוב לפתיחה.

פוליטיקאים, אקטיביסטים ואישי ציבור שונים טוענים כי "ניסיון העבר הוכיח, שהרחבת היקף הנשק במרחב האזרחי מסוכנת" • המציאות, העובדות והנתונים הקרים, אפעס, מספרים סיפור אחר לגמרי • ד"ר אמיר שני עם ארבעה מיתוסים שצריך להכיר…
http://mida.org.il/2015/10/15/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%A4%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%A7-%D7%90%D7%99%D7%A9/

תגובות