ד"ר אמיר שני, חבר הפורום הרעיוני של התנועה כותב ביקורת על ספרו החדש של אוריאל לין:
הגנה עצמית' הינו ספר מרתק וסוחף שמשכיל להעביר בצורה אפקטיבית נושא מורכב ושנוי במחלוקת. לין משכיל לשלב מסרים ליברלים נוספים לאורך הספר, שצפויים לעורר עניין רב בקרב בני נוער מתבגרים המצויים בשלבים טרומיים של עיצוב תודעה פוליטית וחברתית. בספר מובעת התנגדות נחרצת למדיניות אטטיסטית וקריאה לדור הצעיר לקחת אחריות על גורלו ואושרו. חופש ותחרותיות מוצגים כערכים חשובים שיש לטפחם ("אם אתה רוצה להגיע למשהו בכוחות עצמך אתה חייב להיות תחרותי", אומר אחד האבות בספר לבנו, עמ' 39), וכן מועבר מסר ברור שהשאיפה לרווחים כספיים אינה מידה מגונה ("כשיש לך חיים טובים, קל יותר לעזור לאחרים" מסביר המדריך להגנה עצמית לחניכיו, עמ' 81).

מומלץ להורים ללוות את ילדיהם במהלך קריאת הספר, ולנהל עמם דיונים על הסוגיות המועלות בו על מנת להבטיח כי שיעוריו מופנמים היטב ובאופן מדויק (למשל ההבחנה בין הגנה עצמית לתוקפנות לא מוצדקת). לאור מדיניות משטרת ישראל והמשרד לבטחון פנים בשנים האחרונות, אשר מפשיטה את אזרחי המדינה מיכולת ההגנה העצמית ("קל להם יותר להתמודד עם ביקורת בתקשורת על כל שהם נכשלו בהגנה על הציבור, מאשר ביקורת על עצם העובדה שאדם שהיה בידו כלי נשק ברישיון, רצח את אשתו", כותב לין, עמ' 61), יש חשיבות מיוחדת בטיפוח דור צעיר שמוקיר את החירות האישית ומוכן להגן עליה."

אוריאל לין, הגנה עצמית, קונטנטו דה סמריק, 2015

http://mida.org.il/2015/03/11/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%A7/

תגובות