דרישת הצנזורה מהבלוגר יוסי גורביץ (החברים של גור'ג) שיעביר פרסומים שלו לאישור הצנזורה לפני פרסומם היא צנזורה חמורה של רעיונות ואנו מתנגדים לכך בכל תוקף. רבים מאיתנו סולדים מהרעיונות כמו גם מסגנונו הבוטה והמוקצן של מר יוסי גורביץ אבל אנו מתייצבים כיום כתנועה של שומרי חירות הפרט והדיבור לצידו של מר גורביץ בשמירה על זכותו לכתוב ובדרך אנו שומרים על חירות הפרט, הדיבור והדמוקרטיה של כולנו. גם של אלו שלא מסכימים עימנו. למיטב ידיעתנו, מר גורביץ לא פרסם שום מידע צבאי סודי ודרישת הצנזורה היא להבנתנו נקמנית וחסרת אחריות. יתרה מכך, ולא פחות חמור, דרישת הצנזורה שאסרה על מר גורביץ לפרסם את הסיבות לצנזורה היא מקוממת. דרישה זו נועדה לא לאפשר דיון וביקורת ציבורית על דרישת הצנזורה והיא חמורה מאין כמותה. מר יוסי גורביץ הוא מבקר נוקב של מדינת ישראל וממשלות ישראל ומדיניותן, זו זכותו הדמוקרטית. הכותרת החברים של גורג מבוססת על הקישור לגורג אורוול. אנו עומדים על כך שנוכיח למר יוסי גורביץ כי אורוול טעה בוודאי כאן בישראל.

תגובות