דיויד שליטא, פעיל התנועה הליברלית ביום הקנביס הבינלאומי אומר את המתבקש: "הייתי רוצה לראות את המשטרה עוסקת יותר בפשעים אלימים ובעבירות רכוש שהן עיקר הבעיה אצלנו..ופחות מתעסקים בנושא של קנאביס שלא מפריע לאף אחד". (דקה 2:40)

דויד מציין בנוסף: "על אף העובדה שאני בא מרקע שמרני חברתית ומעולם לא התנסיתי בצריכת קנאביס היה חשוב לי לבוא לפיקניק במטרה לדבר על ההשפעה המזיקה של מדיניות ההפללה על החברה הישראלי ביחוד על רקע תכנית אי ההפללה של ארדן.
במצב הקיים רדיפה על רקע שימוש עצמי, ביחוד בערים הגדולות היא לא יסוד הבעיה.
המדינה משתמשת בהפללה ככלי לניפוח מנגנוני האכיפה והשיפוט, הצרכנים שנעצרים עם כמויות קטנות עוברים הליך משפטי יקר (למדינה) שבסופו הם משוחררים עם עונשים מצחיקים.
הסיבה לענישה הקלה, היא שצריכת קנאביס נכון לישראל של 2017 היא לא עבירה שהחברה הישראלית מתייחסת אליה בחומרה, וענישה חמורה הייתה מובילה להתנגדות חברתית רחבה, מצב שהיה מאלץ את הממשלה לבטל את האכיפה לחלוטין."

קישור לכתבה:
https://www.facebook.com/groups/Israeli.Freedom/permalink/1464573773567393/

תגובות