1779799_625814757483656_825706728_n.jpg

 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3624884,00.html

" דו"ח ה־OECD קובע: ישראל מובילה ברגולציה שמגבילה תחרות

…ה־OECD מציין לגנאי את השיעור הגבוה יחסית של שליטה ממשלתית בחברות הפועלות במשק, ואת הבעלות הממשלתית החלקית בחברות אחרות. לפי הארגון, ממשלת ישראל נעשתה גורם דומיננטי יותר במשק מאז 2008. נתון זה מעניין במיוחד לנוכח העובדה שבתחילת שנת 2009 עלה לשלטון חסיד נלהב של מעורבות ממשלתית מינימלית במשק — בנימין נתניהו, וניתן ללמוד מכך שהוא מתקשה ליישם את האידיאולוגיה הכלכלית שבה הוא דוגל."

אנחנו התרענו על זה כבר כאן מזמן, נתניהו לא מיישם את עקרונות השוק החופשי, הליכוד אינה מפלגה שפועלת לקידום החירות והליברליזם בישראל. הקדנציה האחרונה של נתניהו כונתה אף "הסוציאליסטית ביותר מזה עשור". שלא יעבדו עליכם, אין קפיטליזם בישראל. ובאשר ל"קושי" של נתניהו ליישם את האידיאולוגיה הכלכלית שבה הוא דוגל לכאורה, הרי שגם את זה הסברנו בעבר על ידי המם המצורף כאן. 

הפיצו את האמת.

 

תגובות