דוד רוזנטל נגד חוק הדירה השלישית של כחלון באתר מידה :
"מול הביקורת הבלתי פוסקת על מה שנראה עתה כתוכנית הדגל שלו להתמודדות עם המשבר בשוק הדיור, בחר שר האוצר להשמיע השבוע את הסיפור הבא: "אישה אחת שאלה אותי למה אתה עושה את זה? סבא שלי הוריש לנו ארבע דירות. אמרתי לה 'את רוצה להתחלף איתי? סבא שלי הוריש לנו בקבוקי עראק ריקים'". נראה שהאנקדוטה הזו מבטאת את השקפת עולמו של כחלון, שלפיה הטלת מסים נוספים היא דרך לגיטימית ליצור "שוויון" מלאכותי ולהתערב בשוק באופן שנדון מראש לכישלון."

http://mida.org.il/2016/09/27/%D7%A8%D7%A2-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-%D7%9B%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F/

תגובות