דוד רוזנטל, חבר הפורום הרעיוני של התנועה מציין: "ובלי לשים לב, המנוולים שמייצרים את יוקר המחייה הצליחו שוב. לא, זה לא תשובה, הוא לא העלה לכם מחירו של מוצר כלשהו, אלה הקיבוצים אשר באמצעות חקיקה מונעים יבוא, במקרה זה של פטם, יחד עם זה מסדרים לעצמם קרטל. לא בניגוד לחוק, אלא באמצעות החוק! לא רק זאת, את פעילות הקרטל ועובדיו כולנו מממנים באמצעות המיסים! בתמיכת מפלגת העבודה.
לא צדק חברתי ולא נעליים, מקורביזם נוסח מפא"י. על חשבון כולנו.
שיהיה לנו בהצלחה!"
http://www.themarker.com/news/1.2771643

תגובות