דודו רוזנטל, חבר הפורום הרעיוני של התנועה בטור תרבות במעריב: "חובה לזכור כי מדינה היא כלי חברתי וארגוני מסוכן למדי, וכוח גדול מדי למדינה הוא פוטנציאל לרודנות. כשמבקשים יותר חופש ביטוי ומחשבה, יש לשאוף לצמצם ככל האפשר את סמכותה ואת מעורבותה של המדינה. אמנות שאיננה תלויה במדינה היא אמנות חופשית באמ תאשר יכולה לבעוט בלי דין וחשבון. כאשר האזרחים יבחרו מרצונם החופשי לצרוך אמנות – אזי ביטויה ותעוזתה יהיו בלתי מוגבלים."

http://www.maariv.co.il/journalists/journalists/Article-485784

תגובות