גורי אלפי עלה כאן על רעיון מהפכני: שכל אמן יגבה תשלום ממי שמעוניין באמנותו ולא יכפה עצמו על הציבור דרך מערכת מיסוי כפייתית.
אנו מאחלים לגורי אלפי ולכלל קהילת האמנים להפנים את הרעיון וליישמו. כך נזכה לראות יותר צמיחה של אמנים שהקהל מעוניין באמנותם ופחות מלכחי פנכה מטעם הסמוכים על רצונם הטוב (או הרע) של פוליטיקאים ומשתמשים בכספי ציבור שנגבו בכפייה. מפרידים את הפוליטיקאים מהתרבות – כי התרבות היא בנפשנו.

תגובות