בתזכיר שהוכן עבור ישיבת ממשלה בשנת 2011 תיאר בועז ארד, ממייסדי התנועה, את הטעות שבסביסוד פרוייקטים מגלומניים של אנרגיה סולארית על ידי העמסת העלויות על כלל משלמי חשבונות החשמל בישראל.
השבוע פגש ארד את ד"ר שמואל חן מנהל מיזם "כנסת ירוקה" בטכס גזירת הסרט בשדה הסולארי שנחנך על גגות הכנסת ולאחר מכן בתכניתו של אברי גלעד והתריע שוב בפניו ובפני המחוקקים הנמרצים נגד סבסוד צולב של ייצור חשמל.
הפתרון הוא לאפשר התקנה לצריכה עצמית של חשמל ולהותיר בידי אזרחי ישראל את ההחלטות על היקף ההשקעה שהם מעונינים להשקיע – טעות תהיה להמשיך במדיניות הסיבסוד של פרוייקטים לתקופות של עשרות שנים, טעות שתבטיח התקעות עם עשרות אלפי דונמים מבוזבזים עם טכנולוגיות מיושנות וחשבונות חשמל מתנפחים.

לקריאת התזכיר כאן:
http://www.slideshare.net/Anochi/memo-re-pv4-bill-july2-11-final

לצפייה בדיון בתכניתו של אברי גלעד ב ערוץ 20 https://youtu.be/WkQDi6DPSt8

תגובות