בשנת 2015 אירע הטבח במערכת "שרלי הבדו" במטרה להשליט טרור כנגד חירות הביטוי של קריקטוריסטים, אירוע שעבר עם פחות תשומת לב תקשורתית היה ניסיון לרצח שהתרחש בועידת קריקטוריסטים בגרלנד, טקסס (שם נהרגו הטרוריסטים לפני שהצליחו לבצע זממם). אנו עוקבים בדאגה אחר השחיקה בחירות הביטוי ומגנים את המצב האבסורדי בו גם באירוע לציון זיכרון לטבח בשרלי הבדו שמתקיים בתל אביב בוחרים מארגני האירוע לצנזר את התכנים מתוך חשש לאלימות. על משטרת ישראל לאבטח את האירוע ולאפשר חירות ביטוי מלאה למשתתפים בו.

תגובות