בשנים האחרונות חל בכל העולם מאבק בין המעוניינים להביא קדמה, רווחה ושגשוג לכלל באמצעות יוזמה, מחשבה ויצירתיות, לבין קבוצות אינטרסים המעוניינות למנוע שינויים מתוך חשש למעמדן. לעיתים קבוצות אלו קנו מעמדם ביושר ולעיתים מתוקף חוק. תחום המוניות נעשה בולט כיוון שבכל העולם מתחולל מאבק זה בו בעלי ונהגי המוניות חוששים מכניסת טכנולוגיה חדשה לשוק התחבורה שתערער את מעמדם על אף שמחקרים הראו שבמקרים רבים גם רווחת נהגי המוניות השתפרה עקב כניסת טכנולוגיות אלו שאיפשרו שימוש מרובה יותר במוניות ופחות הסתמכות על רכב פרטי.

בישראל המאבק נשען על חוק מיושן המקנה רשות הפעלת מונית רק לבעלי רישיון שנקנה מהמדינה. רישיונות למוניות נקנו ונקנים מהמדינה במחירים מופקעים. כל מי שהשקיע באפיק זה בעבר חש מחויב לשמר את הקרטל המגובה בחוק.

על כן, מאבקם של הנוסעים ושל הנהגים המזדמנים למען שיפור רווחתם עובר באופן ברור דרך שינוי חוקיים ומעורבות ממשלתית לשינוי, ריכוך וביטול המעורבות הקיימת. בתנאים אלו טוב לשמוע שהממונה על ההגבלים העסקיים רואה לנגד עיניה את תפקידה האמיתי והוא שמירה על שוק חופשי, נקי ממעורבות מיותרת ומשליטת בעלי אינטרסים על החקיקה.

מיכל הלפרין הממונה על ההגבלים העסקיים פנתה למשרד התחבורה בקריאה להקים צוות ממשלתי לקידום הכנסת תחבורה שיתופית שתאפשר לכל בעל רכב להסיע אנשים בתשלום ותביא, לדבריה, ל"רווחה גדולה למשק""אסור שאינטרסים של בעלי המוניות ימנעו או יעכבו את שינוי מדיניות הרגולציה הקיימת, לצורך פתיחה של ענף התחבורה לתחרות חופשית, והטמעה של טכנולוגיות מודרניות אשר מביאות איתן בבירור רווחה משקית גדולה", אנו מצטרפים לקריאה לקדם חופש עיסוק וחירות תנועה בישראל.

ישראל כץ

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4851654,00.html

תגובות