ברכות עבור מהלך מתבקש המצמם את כוח האדם המועסק תחת תנאי גיוס כפוי ומעביר משימות שאינן בליבת העשייה הבטחונית לביצוע יעיל יותר מבוקר ומתוגמל על ידי גופים חיצוניים.
טוב יעשו שלטונות הצבא אם ימשיכו בתכניות ההתמקצעות, קיצור השירות והתגמול לחיילים המשרתים בצבא כשלב בדרך לצבא התנדבותי מקצועי בעתיד.

תגובות