ברכות לשרן השכל שנטלה על עצמה את המשימה הראויה של פירוק "ברית המועצות החקלאיות" למען רווחת תושבי ישראל והורדת יוקר המחייה. התנועה הליברלית מאז הקמתה החלה לפעול נגד הקרטלים החקלאיים וחסמי הייבוא העיסוק והמסחר ומברכת על הצעד הראוי בכיוון.

תגובות