ברכות לשרה מירי רגב על ההחלטה המתבקשת לבטל את חוק הספרים. החוק שנגדו פעלה התנועה מאז תחילת גיבושו היה צפוי ואכן פגע קשות בכלל אזרחי ישראל, הוביל לייקור מחיר הספרים, פגע בסופרים חדשים והוצאות צעירות תוך שהוא מגן על ה"נחלות" של הוותיקים והמבוססים, והוביל לפגיעה בשוק.
בקישור נייר עמדה ומידע אותו הצגנו בפני ועדת רגב – בקישורים הנוספים מאמרים ועדויות בועדות הכנסת בנושא.
http://www.slideshare.net/Anochi/ss-53958570

תגובות