ברכות לחה"כ Yoav Kisch – יואב קיש ולשרה Miri Regev מירי רגב ולכל פעילי התנועה הליברלית החדשה – מקסימום חופש מינימום כפייה שפעלו מאז שנת 2010 לנסות למנוע את הרעה ולאחר מכן לבטלה – כיום כאשר כל העדויות מצביעות על הנזק שנעשה נותר לנו רק להביט במי שמתעקשים להתעלם מן המציאות וחסין בפני כל שכנוע וללמוד כי עלינו להמשיך הלאה עד לביטולו המלא בקרוב של החוק הזה וחוקים מזיקים נוספים.

תגובות