בפסק דין שערורייתי ורווי אידאולוגיה מהפכנית הטיל בית הדין לעבודה על רמי לוי קנס בשווי מיליון וחצי שקל ופגע, שוב, בזכות הקניין הבסיסית ובציבור הצרכנים הישראלי, קיראו את מאמרו של אלון תובל באתר מידה
http://mida.org.il/2017/03/13/%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%92%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%99%D7%A9-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/

תגובות