בפינת "ההברקה" המובילה של נבחר ציבור בישראל אנו מציינים את תרומתו של חה"כ מיקי זוהר לאי הבנה יסודית של עקרונות מוסר, פוליטיקה וכלכלה וקידום הפופוליזם בישראל. בחזונו מייצג זוהר את הגשר שבין שחור ללבן ובין לילה ליום כמאמר הנביא ישעיהו: "הוי האומרים לרע טוב, ולטוב רע: שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר".
.
.
.
ציטוט מישעיהו פרק ה'
http://www.mechon-mamre.org/i/t/k/k1005.htm

מקור התמונה:
Triumphal Entry (Christ’s Triumphal Entry into Jerusalem), by Harry Anderson

תגובות