בערב הפסח הזה אנו שמחים לברך את השר לעתיד משה כחלון עם "יציאתו מן הארון". רק רפורמות אמיתיות של חירות שיסירו רגולציות וישחררו את המשק הישראלי יובילו לשגשוג לו אנו מייחלים. בברכת חירות נאחל לכחלון הצלחה בישום רפורמות ליברליות.

תגובות