בעיתוי מושלם, התעוררות הדיון על שכר המינימום התרחשה בדיוק שבועיים לאחר ש–OECD ערך סמינר מקצועי מקיף בנושא "שכר המינימום — השפעות ושאלות מבניות", בפריז ב–17 בנובמבר. הפלא ופלא, בסמינר הוצגו המחקרים העדכניים ביותר בעולם בנוגע להשפעות שכר המינימום על העוני ועל השכר של עובדים עניים. הפלא ופלא, ממצאי המחקרים הם די חד־משמעיים: הרוב הגדול של המחקרים (לא כולם) מוצאים קשר שלילי מובהק בין שכר מינימום לתעסוקה. משמע, העלאת שכר המינימום פוגעת בתעסוקה. מכיוון שנערכו מחקרים רבים כאלה ובהרבה מדינות, יש אפילו ממוצע כמותי. ניתוח שערך דיויד ניומארק, פרופסור לכלכלת עבודה המתמחה במחקרים על שכר מינימום, מראה כי בממוצע, המחקרים מוצאים שכל העלאה של 10% בשכר המינימום פוגעת בתעסוקה ב–1%–2%.
"אין ארוחות חינם" היה המסר של ניומארק בהרצאה שנתן בפני משתתפי הכנס של OECD. "הרווח של חלק מהעובדים מהעלאת שכר המינימום מקוזז בהפסד של אחרים מאובדן תעסוקה. הממצאים שלפיהם יש הסתברות לאובדן תעסוקה הם רבים, ואסור להתעלם מהם. על מקבלי ההחלטות להביא את ההשפעה של אובדן מקומות תעסוקה בחשבון. לכן, שאלת המדיניות צריכה להיות מה גובר על מה — הרווח מהעלאת שכר המינימום או ההפסד בגין אובדן מקומות תעסוקה".

לצערנו, בינתיים החליטה הממשלה בראשות נתניהו על העלאת שכר המינימום בפעימות עד לגובה של 5000 ש"ח. אנו מקווים שהממשלה תחזור בה מהחלטה זו.

http://www.themarker.com/news/1.2506399

תגובות