בסרטון הפרסומת שאנו נכפים לממן ומוצג בערוצי הטלויזיה בימים האחרונים מציגה ההסתדרות את עצמה כנלחמת למען החלשים ולמען שוויון. מה האמת? כותב על כך פרופ' Omer Moav :

"המחקר בעולם על וההשפעות של ועדי עובדים מוצא, שלצד ההשלכות השלילות על הכלכלה ובעיקר הפגיעה בעובדים שאינם חלק מארגון העובדים המיוצג, יש לוועדים, לפחות בחלק ניכר מהמקרים, השפעה חיובית על השוויון בשכר בין העובדים בארגון.

בישראל זה ממש לא המקרה. לא רק שהוועדים בחסות ההסתדרות דואגים לעצמם, לפעמים בחזירות בוטה, על חשבון יתר הציבור, הם גם דואגים לחזקים בתוך הארגון על חשבון בעלי השכר הנמוך יותר באותו הארגון. יש לזה דוגמאות רבות. למעשה כמעט בכל מו"מ קיבוצי של ארגון עובדים במגזר הציבורי מול הממונה על השכר במשרד האוצר, הוועד רוצה תוספות מגדילות פערים והאוצר דוחף לכיוון של תוספות שכר מקטינות פערים (ולרוב נכנע לדרישות העובדים).

דוגמה די מדהימה היא ההסכם, שבוטל בסופו של דבר בגלל חזירותו הכל כך בוטה כלפי חלק מהעובדים, על פיו את חריגות השכר שקיבלו בכירי חברת חשמל יחזירו כל העובדים.

"כ–600 מבכירי החברה — לרבות ראשי ועד העובדים, שזכו ברבות השנים לדרגות שכר גבוהות — נדרשו להשיב לקופת החברה 180 מיליון שקל — במקום כ–500 מיליון שקל בגין אותן תוספות שכר אסורות. זאת, לאחר שהאוצר "מחל" להם על רוב תוספות השכר, והסתפק בהשבת חלק מהסכום ששולם ביתר — בתמורה להפסקת כלל התשלומים מעתה ואילך.

אלא שגם את הסכום המופחת הזה מיאנו מנהלי חברת החשמל להשיב. זאת, מאחר שההסכם חייב כל אחד מהם בהשבה מיידית שנעה בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים לכל עובד.

כך, במקום שכל עובד בחברה ישיב את תוספות השכר האסורות שמהן נהנה בשנים האחרונות, לפי חלקו היחסי, הציעו ראשי הוועד, בגיבוי ההסתדרות, ליישם קיצוץ רוחבי בחברה. כלומר, לקצץ את סכום ההשבה האישי על חשבון כלל עובדי החברה.

ראשי הוועד, בגיבוי ההסתדרות, הציעו לאוצר להמיר חלק מהשבת הכספים על ידם בקיצוץ רוחבי של 0.4% בתוספת השכר הקרובה, שלה זכאים כלל עובדי החברה, וכן בקיצוץ רוחבי תלת־שנתי של חצי ממשכורת י"ג. לאחר שבמשרד האוצר נענו להצעה, פחת סכום ההשבה שנדרש מהבכירים בכ–50% — ואולם משנודעו פרטי ההסדר לאלפי העובדים בחברה, קם קול זעקה."

קישור למאמר בתגובה ראשונה.

תגובות