במוצ"ש ה13.6 במסגרת מפגשי האקדמיה לליברליזם, ופוליטיקה על הבר במאש. והפעם אירחנו את ערן בר-טל שהרצאתו תעסוק במשנתו הכלכלית והרעיונות של הכלכלן תומס סול.

ספרו הפופולרי ביותר של סואל "יסודות הכלכלה", מסביר את עקרונותיה המושתתים על מחקר רציונאלי ואמפירי. סואל ממשיך את התפיסה הליברלית הגורסת שכלכלה הוא חלק ממדעי החברה והוא אינו מדע מדויק. ככזאת, ובשונה מהמדעים המדויקים, יש להעדיף את ההיגיון והשכל הישר על כל מודל מתמטי. לכן, על אף הכשרתו כפרופסור למימון – הצד המתמטי של הכלכלה – הוא פונה בספריו להיגיון ואינו מנסה להוכיח את טענותיו בנוסחאות מסובכות ובמודלים, אלא בניסיון אמפירי ובהיגיון פשוט.

בעבודתו החשובה – "עימות בין השקפות" – סואל חושף את המרכיבים הבסיסיים ביותר של שתי ההשקפות המנוגדות שאנחנו מגדירים כ"ימין" ו"שמאל" כלכלי, אותם הוא מגדיר כ"השקפה גדורה" ו"השקפה לא גדורה".

בהרצאה נעמוד על אותם מרכיבים בסיסיים העומדים לדעת סואל בבסיסו של הוויכוח בין שתי ההשקפות – ויכוח שגם לדעתו לא ניתן להכרעה רציונאלית, אלא לבירור ההשלכות החברתיות והכלכליות של כל אחת מהגישות.

ערן בר טל מרצה ל"פיתוח חשיבה כלכלית" בביה"ס למנהל עסקים באונ' בר-אילן (EMBA); עורך ראשי לשעבר המהדורה העברית שלBUSINESSWEEK ומוסף 'עסקים' של מעריב. עורך מגזינים כלכליים מקצועיים, כמו פרסומי 'איגוד החברות הציבוריות', פרסומים של 'בנק לאומי' ומפתח 'מדד האמידים' של U-BANK. בשנה האחרונה עומד בראש העמותה 'כלכלה בשבילך' – לקידום השכלה כלכלית בישראל.

תגובות