בישראל מצויים עשרות אלפי כלי נשק לא חוקיים, יש המעריכים זאת בחצי מיליון המוחזקים על ידי אלו המכבדים פחות את החוק האוסר אחזקת כלי יריה ללא רשיון.
כך מציין Lior Nedivi איש ביטחון במשך שנים רבות ופעיל עמותת קידום תרבות הנשק בישראל.
בטור דעה בתכנית בוחרים ב ערוץ 20 מבקש Boaz Arad ממיסדי התנועה לאפשר לאזרחי ישראל שומרי החוק להצטייד בנשק להגנה עצמית.

תגובות