בישראל יש להסתדרות מונופול על יצוג עובדי מדינה, במיוחד בכל הנוגע להסכמים קיבוציים. בארה"ב המצב דומה – וועדי עובדים מחזיקים במונופול על המו"מ בשם העובדים.
בימים אלה, בית המשפט העליון דן בסוגיה אשר עלולה לשים סוף למצב זה מכיוון בלתי צפוי – הגנה על חופש הביטוי.
מאמר חדש ב- קיוונים:

תגובות