בימים אלו בהם עוסקות המפלגות בהטחת האשמות זו בזו ראוי לזכור כי לכולן אחריות במשבר אם באי הצלחה בקידום רפורמות ואם בהכשלתן. המדידה הנכונה של המפלגות צריכה להיות ביחסן לזיהוי, הרצון והיכולת להניע את הרפורמות הנדרשות.
התנועה הליברלית החדשה מציעה בחזונה את המפתח לפתרון המצוקות המתוארות בדו"ח מבקר המדינה. כפי שנכתב בחזון התנועה אותו אנו קוראים למפלגות לאמץ:
"דרושה הפרדה בין דיור למדינה – להוציא את הפוליטיקאים מתחום הבנייה. יוקר המגורים בישראל הוא תוצאה של מעורבות ממשלתית רבה ונרחבת בשוק המקרקעין. באופן ייחודי לישראל, מעל ל-90% משטח המדינה מוחזק בידי גוף ממשלתי – מנהל מקרקעי ישראל. אין תחום כלכלי דומה בהיקף האיסורים, המגבלות, הפיקוח, התכנון הממשלתי והביורוקרטיה כמו ענף הבנייה והקרקעות. מצב זה מונע את גדילת היצע הדירות בהתאם לביקוש ואת התאמת מיקום הבנייה ואופי הדירות לטעמם של הצרכנים. יש להוציא למכרז את כל קרקעות מנהל מקרקעי ישראל, לאפשר בנייה רוויה ועירוב שימושים ולהקל את תהליכי אישור הבנייה בכדי לאפשר באמצעות מנגנון השוק דיור זול לכל אזרח".
https://liberal.co.il/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F/

מוטי היינריך, ממיסדי התנועה מרחיב ומסביר כיצד סדרת צעדים פשוטים יחסית תוביל לשיפור ניכר בהיצע הדיור, בין הנקודות:

א. מכירת קרקעות
ב. ביטול מגבלת בנייה לגובה
ג. ביטול חוקי zoning והפרדת שימושי קרקע
ד. הפסקת מעורבות ממשלתית בתכנון אופי הדירות ופיצול/איחוד דירות
ה. ביטול מסים והיטלי השבחה (איחוד סעיפים)
ו. מתן מגרשים בעיירות הפיתוח
לקריאה נוספת:
http://www.kav.org.il/100994/b1177

בתמונה להמחשה: האמפייר סטייט בילדינג בן 103 קומות שנבנו בשנה וחודשיים (נפתח ב-1931) מקור: wikimedia

תגובות