"בזמן שישנתם הכנסת העבירה הלילה את מה שזכה לכינוי ״חוק המישוש״ שבא להרחיב סמכויות למשטרת ישראל לערוך חיפוש על תושבים ואזרחים." הקשיבו לנאומו של אילן גילאון המנסה לעמוד בפרץ הפוגע בזכויות הפרט בישראל.

תגובות