בועז ארד, מנהל מרכז איין ראנד בישראל וממיסדי התנועה הליברלית החדשה בדברי פתיחה במסגרת פאנל בנושא מתווה הגז ב-19 באוקטובר 2015. אורגן על ידי היחידה למעורבות חברתית באונ' בן גוריון. האירוע בהנחיית העיתונאי ליאור גוטמן (כלכליסט) נערך בפני 250 סטודנטים ב"חאן השיירות" ליד שדה בוקר.
למידע נוסף והצטרפות לתנועה הליברלית
https://liberal.co.il

לדיון בקבוצת הדיונים שלנו:
https://www.facebook.com/groups/Israeli.Freedom/

למאמרים נוספים מאת בועז ארד בנושא:
המיתוסים של מצדדי ההלאמה באתר "מידה"
http://mida.org.il/2015/06/21/%D7%A9%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92/

הכשל המונופוליסטי (דה מרקר) לקריאה באתר אנכי
https://www.anochi.com/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99

חזון התנועה הליברלית
https://liberal.co.il/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F/

תגובות