בועז ארד ממיסדי התנועה הליברלית הגיב במסגרת תוכנית פוליטיקה בערוץ 1 אמש (12/12/16) לטענות השונות והצעות ההתמודדות ההעם בעיית העוני. הדגש של פעילות התנועה הליברלית הוא לפתוח את השוק למסחר חופשי, דבר שיוריד מעל הציבור בישראל את נטל חוסר היעילות של המונופולים המוגנים על ידי הממשלה ויאפשר לשוק תחרותי להציע אפשרויות עדיפות החל מייבוא מזון זול והמשך לשירותי תחבורה ועוד.
מודל זה מאפשר לשפר את רמת החיים של השכבות החלשות מבלי לנהוג בחוסר אחריות תקציבית כפי שמציעים גורמים שונים גם בתוכנית הנ"ל ובכלל.

תגובות