בועז ארד, ממיסדי התנועה בסיכום מאמרו Israel Hayom ישראל היום על דו"ח לוקר : "מצב זה צריך להשתנות על מנת להעמיד את היחסים בין הפרט למדינה ובין זרועות הביטחון והמדינה לפרט על תיקונם, כלומר, הצבא כזרוע של המדינה, ושניהם כמשרתי האזרח וביטחונו ולא כאדוניו."
המאמר סוקר את ממצאי הועדות המרכזיות ומציג את האיום המרכזי העולה מהן.
לקריאה ותגובות:
http://www.israelhayom.co.il/opinion/300059

תגובות