בועז ארד, ממיסדי התנועה, בטור תגובה בהארץ למאמרה של רחלי אידלמן שהציג את חוק הספרים כ"הצלחה". הגיע הזמן לבטל את חוק הספרים ולצמצם את נזקיו:
"הנזק שגרם החוק לשוק הספרים לאחר שנה כבר ניכר היטב — חלה ירידה חדה בהיקף המכירות ובכמות הכותרים החדשים. ואולם, עדיין לא מאוחר לתקן את המעוות. יש לבטל את החוק. הוא נחקק בלוויית הבטחה לבצע מעקב אחר השפעותיו ולנקוט צעדים בהתאם. כעת הגיע הזמן לקיים את ההבטחה."
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2570879

תגובות