בועז ארד, ממיסדי התנועה, בדיון עם מנהל תחנת המוניות ברמת החייל המאיים בקמפיין נגד נתניהו במידה וממשלת ישראל תקדם שוק חופשי יותר בתחום התחבורה. אנו ממליצים לנהגי המוניות בישראל ללמוד מעמיתיהם בשבדיה שידעו לקדם תחרות ושינויים בשוק באופן המוביל לרווחים לכלל הציבור ולא מנהגי המוניות הצרפתיים הפועלים באלימות.

תגובות