בויכוח המתמיד על ניהול תקציבי תרבות איש לא יכול "לנצח" אך משלמי המיסים תמיד יפסידו… במקום להתווכח מי מממן ומי מקבל, מי מסבסד ומי חולב, מי צריך לנסוע ולאן, איפה צריך תיאטרון כמה למה ובאיזה מחיר, ואיזה הצגות יעלו ואיזה לא… במקום להשאיר את כל הדיון הזה לפקידים, ללוביסטים ולמקורבים…
במקום זה, ניתן לאזרחים להחליט.
במקום שפקיד יחליט לאן ילכו כספי משלמי המיסים, צרכני התרבות יחליטו. נקצץ את תקציב התרבות ונחזיר את כספי המיסים לאזרח. או אז, איש לא יוכל להתלונן שהוא מממן ולא נהנה או שאחר נהנה ולא מממן

תגובות