בדמרקר שאלו לדעתנו על הכתבה וכך ענינו:
צריך להתאמץ מאוד על מנת להציג סתירות כמו "פטרנליזם-ליברטריאני" או "פטרנליזם-ליברלי" ככאלו שיכולות להתקיים ולייצג את המשמעות של היחסים בין הפרט למדינה באופן מציאותי וראוי.
במקום להשכיל את הציבור ביחס לעקרונות הליברליזם נוטים אינטלקטואלים שונים לטשטש גבולות ולנסות לערב את מה שלא ניתן לחבר – את הכפייה של המדינה הדורסת את זכויות הפרט עם הליברליזם.
יחד עם זאת, ראוי לציין כי בסקרים שונים וגם במחקר זה עולה כי ברוב המקרים מעדיפים אזרחים במדינות המערב ובישראל את החירות וחופש הבחירה על פני הכפייה. התנועה הליברלית החדשה פועלת על מנת לקדם את עקרונות החירות – ולא דרך נסיון להצדיק בעזרתם פטרנליזם של מדינת גננת.

תגובות