אנחנו מעודדים מכך שהכנסת העבירה את חוק הרוקחים בקריאה טרומית. החוק, ביוזמת ח"כ אלי אלאלוף ממפלגת כולנו – בראשות משה כחלון יקל על רוקחים שעולים ממדינות מסוימות לעסוק במקצועם ללא צורך לעבור דרך חתחתים בירוקרטית. באופן כללי, אנחנו מאמינים שצריך לבטל את רוב דרישות הרישוי הקיימות היום שפוגעות בחופש העיסוק ויוצרות גילדות מקצועיות שעושקות את הציבור הרחב.

אנחנו מקווים שהמחוקקים יעבירו את החוק הזה באופן מזורז ולא ייתנו לזה להינמק בוועדה.

Sharren Haskel שרן השכל

תגובות