אנחנו ממליצים לקרוא את מאמרו של חבר התנועה ומייסד מרכז אוסטרו-סומליה לחקר הפעולה האנושית, דויד שליטא. המאמר מתמקד בתועלת של אובר וחברות דומות מזווית תמחור הנסיעות ולא מהזווית הקלאסית של תחבורה שיתופית.

David Kawaz Shalita

תגובות